Tidningen Land uppmärksammade Inez Abrahamzons inlägg på Facebook som ledde till att landsbygdsbor började gå samman för att höja sina röster gemensamt.

Jag menar allvar! Det är dags för ett inlandsuppror och jag är beredd att jobba för det. Det retar mig att det ska behövas, men nu har vi haft flera landsbygdskommittéer som tagit fram åtgärder som alla partier ställt sig bakom – utan att mer än marginella beslut tagits.
Vi har haft flera regeringar som sagt att hela Sverige ska leva. Likt f-bannat, så ska vi som bor i glesare bygder tjafsa om plogning, primär- och aktuvård, BB-avdelningar – ja ALLT!

Jag är less på att det lovas runt och hålls tunt. Jag är less på att betala en av de högsta kommunalskatterna och ändå stå med mössan i hand och snällt be om att få minimal service. Jag är urförbannad på att statens aktörer är de som lämnar lands- och glesbygden först och det gör inte saken bättre att allt ska avregleras. Minsta barn kan räkna ut att den kalkylen inte går ihop. Inte ens superkapitalister ser meningen med den här typen av politik.

Utan lands- och glesbygders resurser klarar ingen sin överlevnad. Utan ännu mer exploatering av lands- och glesbygder kommer vi inte att nå några klimat- och miljömål. Vad kommer tillbaka? Inget! Jo, föresten – ännu mer orättvisa beskyllningar utan fakta och relevans. Den utveckling som vi nu ser är inte bara oetisk, den är också djupt odemokratisk. Det sker i det lilla och i det stora. Så jag riktar mig nu i första hand till er andra som bor i byar och i glesbygdskommuner. Är ni beredda att säga ifrån, eller tänker ni vänta tills sista man/kvinna släcker lyset?

Det här som jag nu skriver är INTE någon partipolitisk pamflett utan en uppmaning till mobilisering och ett riktigt uppror för demokrati och alla människors lika värde.DELA GÄRNA!”

___
Inlägget ovan från Facebook den 5 mars  blev startpunkten för det som nu kallas Inlandsupproret – som senare utvecklats till ett  Landsbygdsuppror –  och som nu lett till att vi bygger den här sidan. ALLA som vill höja sin röst för våra lands- och glesbygders väl och ve uppmanas att gå med i gruppen Inlandsupproret – som är partipolitiskt och religiöst obundet. Länken finns här: https://www.facebook.com/groups/314441559244050/

 

Share This