Organisera ett lokalt event!

Vill du vara med och mobilisera människor i din närhet och/eller vill du att någon kommer och berättar om Inlandsupprorets mål och mening? Ge dig då till känna. Under fliken ”Lokala kontakter” hittar du kontaktpersoner i din kommun. Om inte, så kanske du själv är rätt kontakt. Den lokala mobiliseringen är oerhört viktig, både för att samla kraft men även för att visa gemensam styrka.

Samla namn
Ladda ner och skriv ut några protestlistor och ta med den på festen, byamötet eller kongressen.
De påskrivna listorna skickar du sedan till: Inez Abrahamzon, Västra vägen 15, 912 94 Latikberg.
Du kan även peppa dina nära och kära att skriva på vårt digitala upprop.

Dela information
Har du tid, lust och råd skriv gärna ut  Inlandsupprorets folder, anpassad för dubbelsidig A4-format och sprid den till intresserade.

Skicka ett brev till regering och riksdag!
Vi har genomfört och kommer även fortsättningsvis att genomföra omröstningar på Facebooksidan ”Inlandsupproret” Omröstningarna har lett till att vi skrivit och skickat brev och vykort för att uppvaktat våra förtroendevalda politiker på bred front. Att skicka brev, via mail eller snigelpost är ett enkelt sätt för oss alla att höja rösten för lands- och glesbygd. Att vi enats om några ämnen visar  styrka. Varje brev som sänds har betydelse!

 
De förslag som fått mest stöd hittills är:
1. Differentierad bränsleskatt med väsentliga fördelar för lands- och glesbygd
2. Återför vinst från naturresurser till lands- och glesbygd
3. Utbyggd och renoverad järnväg istället för höghastighetståg
4. Stoppa nedläggningarna av statlig verksamhet i glesbygd


Skriv du med!

Nedan hittar du brev om ovanstående ämnen. De längre varianterna av breven är nedladdningsbara och de kortare ser du nedan. De är tänkta som inspirationskällor, men vill du så använd dem. Begär gärna diarienummer och att brevet besvaras till dig och din adress.

Differentierad bränsleskatt med väsentliga fördelar för lands- och glesbygd
Brev till Ardalan Shekarabi 

 
 
 
 
 
 

Textförslag för vykort, ett längre brev finns nedladdningsbart.

Hej Ardalan!
Vi i Inlandsupproret kräver differentierad bränsleskatt med väsentliga fördelar för lands- och glesbygd.Vi vet att det innebär svårigheter, men även att det finns tekniska lösningar för att hantera det. För oss som inte har några alternativ i form av kollektivtrafik måste kostnaderna för att komma till jobbet, ta del av samhällsservice samt ge våra barn möjlighet att delta i ett aktivt fritidsliv, vara ekonomiskt möjligt. Fortsatt koncentration och urbanisering är dessutom inte bra för miljön.
Ditt namn /  Din adress / Inlandsupproret
 
Skickas till: Ardalan Shekarabi, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm eller via mail: ardalan.shekarabi@regeringskansliet.se

Återför vinst från naturresurser till lands- och glesbygd
Brev till Mattias Landgren

 
 
 
 
Textförslag för vykort, ett längre brev finns nedladdningsbart.
Hej Mattias !
Vi i Inlandsupproret kräver att vi i lands- och glesbygd får behålla en väsentligt mycket större del av vinsten från de naturresurser som produceras i just lands- och glesbygd. 
Det är både kränkande och djupt odemokratiskt att vi som bor i de kommuner där naturresurser exploateras ska be om att få en slant tillbaka. I de fattigaste kommunerna finns stora naturresurser och som du vet genererar vattenkraft, skog och malm miljarder till statskassan. 
 
Ditt namn /  Din adress / Inlandsupproret
 
Skickas till: Mattias Landgren, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm eller via mail: mattias.landgren@regeringskansliet.se

Utbyggda och renoverade järnvägar i stället för höghastighetståg
Brev till Tomas Eneroth

 
 
Textförslag för vykort, länge brev finns nedladdningsbart.

Vi i Inlandsupproret kräver utbyggda och renoverade järnvägar i stället för höghastighetståg mellan våra storstäder. Där finns redan fullgoda kommunikationsmöjligheter och kostnaderna för satsningen kan inte på något sätt försvara de miljöeffekter som fortsatt koncentration med automatik innebär. Vi vill veta hur regeringen tänker hantera de orättvisor som bevisligen finns när det gäller tågtrafik, vägnät och transporter. Ja, faktiskt alla infrastruktur i lands- och glesbygd.

Ditt namn /  Din adress / Inlandsupproret
 
Skickas till: Tomas Eneroth, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm eller via mail: tomas.eneroth@regeringskansliet.se
 
 
 
 

Stoppa nedläggningarna av statlig verksamhet i glesbygd
Brev till Ylva Johansson

 
 
 
 
 
 

Textförslag, längre brev finns nedladdningsbart.

Hej Ylva!
Det är med bestörtning vi har tagit emot beskedet att Arbetsförmedlingen lägger ner 130 kontor på platser och områden som är i störst behov av såväl statlig närvaro som den funktion de lokala arbetsförmedlingarna kommit att bli.
Vi är starkt kritiska till att Arbetsförmedlingen verkar gå samma väg som övriga statliga myndigheter när det gäller så kallad effektivisering. Arbetsmarknadspolitiken är det politikområde som, när det fungerar, står för kittet mellan såväl social-, som utbildnings-, näringslivs- och tillväxtpolitik. Men för att lyckas krävs samverkan mellan myndigheter och lokala aktörer. Våra kommuner har en viktig roll att stärka individer att ta del av Arbetsförmedlingens resurser, men även med andra rehabiliterande aktörer och det lokala näringslivet. Lokalt har många goda metoder och arbetssätt arbetats fram som gynnar Arbetsförmedlingens uppdrag. Att lägga ner dessa verksamheter är att kasta bort resurser!
Ditt namn /  Din adress / Inlandsupproret
 
Skickas till: Ylva Johansson, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm eller via mail: ylva.johansson@regeringskansliet.se
Share This