Dags för ett skatteuppror!

Det finns i Sverige 290 kommuner. 200 av dessa har mindre än 40000 invånare.

Av dessa 200 kommuner har 180 mindre än 40 invånare per kvadratkilometer, och kan betraktas som mycket glest befolkade. Som jämförelse har Sundbyberg, som är den tätaste kommunen i Sverige, 5819 invånare per kvadratkilometer. Stackars människor!

I de små, och glest befolkade, kommunerna betalar vi betydligt högre skatt än i kommuner med mycket folk och tätt mellan människorna. Ändå har människor i de små glesa kommunerna betydligt sämre tillgång på den samhällsservice det är tänkt att våra skatter ska finansiera.

Det börjar bli dags att citera en känd näringslivshöjdare: ”Vad fan får vi för pengarna?” Men vem bryr sig om vi skriver det på Facebook, eller gastar oss hesa på andra håll?

Jag tycker det är dags att vi som bor i dessa missgynnade områden sätter ner foten och yrkar på avdrag i våra skattedeklarationer på 40000:- för ”utebliven samhällsservice”. Kan vi bli några tusen som gör det, och får medial uppmärksamhet för vår stilla protest, hamnar förhoppningsvis problematiken ett pinnhål högre på de politiska agendorna.

Olle Göransson

Share This