Inlandsupproret – som utvecklats till ett landsbygdsuppror – startade mars 2019 som en reaktion på att inlägg på Facebook skrivet av Inez Abrahamzon.

På kort tid samlade den slutna Facebookgruppen ”Inlandsupproret” nästan 10 000 medlemmar. I maj samma år, hölls lokala manifestationer i Hagfors, Åsele, Vilhelmina, Lycksele och Sorsele där uppskattningsvis två tusen personer deltog.

Inledningsvis sattes målen att genomföra lokala manifestationer på olika platser i landet, med följande agenda:

  • ett UPPROP där vi ställer krav på VÅRA POLITIKER – våra demokratiskt valda företrädare.
  • en BETRAKTELSE om ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och om vikten av väl fungerande DEMOKRATI.
  • en PRESENTATION av PÅTRYCKNINGSMEDEL, dvs hur som vill värna landsbygden, som privatpersoner, företag, församlingar, organisationer kan/vill/kommer att använda vår EGENMAKT – TILLSAMMANS för att skapa politiskt tryck.

Inlandsupproret har genomfört omröstningar på sin Facebooksida och skrivit brev för att påverka regeringen om differentierade bränsleavgifter, att vinster från naturresurser ska återföras till lands- och glesbygd, satsningar på befintliga järnvägar före höghastighetståg och mot nedläggningar av statlig verksamhet som arbetsförmedlingar i lands- och glesbygd. De har även skrivit till alla riksdagsledamöter med syftet att på landsbygdspolitiken till det bättre.

En viktig del i opinionsbildandet är att söka samverkan såväl tvärpolitisk som med andra intresseorganisationer. Inlandsupprorets övertygelse är att det är genom bred samverkan som resultat kan uppnås. Gruppen är politiskt och religiöst obunden. Inlandsupprorets engagemang vilar på en värdegrund om alla människors lika värde.

Inlandsupprorets motto är: ”Vi höjer landsbygdens röst och vitaliserar demokratin”

 

Share This