Vården har urholkats av den kraftiga centraliseringen. Nu behövs kraftfulla politiska beslut som säkerställer vård och akutvård i hela landet.

 

För drygt 3 år sedan valde Ådalens befolkning att ockupera Sollefteå sjukhus. De accepterade inte att en av Sveriges bästa BB- och förlossningsavdelningar skulle stängas. Argumenten var ekonomiska, men beslutet byggde också på en övertro på centralisering.

BB-kriser i exempelvis Kiruna och Karlskoga och ockupationer som de i Sollefteå och Dorotea har fått enormt stöd från hela landet och uppmärksammats på många håll i världen. Det som just nu händer i form av coronaviruset visar att den centraliserade vården inte klarar pandemier allvarliga som denna.

Det finns ett stort behov av decentraliserad vård i hela landet. Pandemin har även påverkat de som ockuperar. Nu genomförs ockupationspassen digitalt för att förhinda smittspridning. Arbetet fortsätter för att få tillbaka  BB, förlossning och akutsjukvård som  kvinnosjukvård, ortopedi och kirurgi.  I Sollefteå har sjukhuset ockuperats med bemanning fyra pass per dygn i över 3 år. De kommer att fortsätta kämpa till de når sitt mål.

Kampen handlar även om små sjukhus existens i hela Sverige, vilket har betydelse för hela svenska folket! Pandemin visar hur centralisering försvagat svensk sjukvård och hur centralisering slår sönder viktiga  strukturer i vårt samhälle.

Nu synliggörs hur bräckliga systemen blir utan exempelvis decentraliserad vård. Krisen drabbar större städer först med många som insjuknar, brist på  livsmedel och material medan mindre orter klarar sig bättre. Men när smittan kommer till de områden där befolkningen är äldst så är avståndet till sjukhus och akutvård störst.

När faran är över för den här gången behöver vi alla ta lärdom av det som nu sker.
Sjukhus och akutvård behövs i hela landet. Ni som är beslutfattare måste säkerställa det!

Politiker, svara gärna här på bloggen!

BB-ockupationen Sollefteå
Nya Lapplandsupproret
Rädda Karlskoga BB, förlossning och lasarett
Charlotta Dickman och Agneta Lenander för Nätverket en annan vård är möjlig
René Jacob Vestling, Överläkare
Malin Ackermann, opinionsbildare
Inez Abrahamzon, Inlandsupproret

 

Där befolkningen är äldst är det längst till sjukhus och akutvård.

 
Share This