Det är en bra början att klubba igenom det nya skatteutjämningsförslaget som ger mer pengar till glesbygd, men det krävs systemförändringar för att skapa ett jämlikare land. Och det är bråttom.

”Mer pengar till glesbygd i skatteutjämningssystemet” lovade statsministern under ett besök i Värmland. I pressmeddelandet står, Ojämlikheten mellan olika delar av Sverige måste jämnas ut” och jag hoppas innerligt att det här bara är början.

Idéerna som Löfven, presenterade tillsammans med några ministrar är inte nya. De härstammar från utredningen ”Lite mer lika”, där förslag ges på vad som behöver göras för effektivare skatteutjämning. En bra sak är exempelvis att utredarna förstått att glesbygdskommuner kan behöva ha flera skolor, även fast skolklasserna inte är så stora. För oss som bor i glesbygd är det enkelt att fatta att byskolor behövs och att barn inte kan sitta hur många timmar som helst på bussar. Men våra nationella beräkningssystem är uppbyggda efter antal människor, inte om ytor och avstånd. Det gör hela skillnaden och är en av orsakerna till att klyftorna ökar. Så alla nya grepp är bra.

Om statministern får som han vill klubbar riksdagen igenom beslut snabbt och då kan fördelning där ”större hänsyn tas till gles bebyggelse men också faktorer som kort utbildningsbakgrund, låg inkomst och ohälsa hos befolkningen” börja redan vid årsskiftet.
I glesbygd uppfyller vi alla kriterier, men vi är få. Så även om vi får en stor skrälldus beräknat per person, kommer det inte på något sätt att matcha de belopp som Malmö och Göteborgsområdet får. Det är ingen tvekan om att de också har behov.

Förändringen handlar om att styra över mer pengar till kommuner och landsting, totalt 1,8 miljarder. Kommuner får dela på en miljard och resten går till landstingen.”Alla invånare ska ha tillgång till välfärdstjänster av god och likvärdig kvalitet, oberoende av var man bor”

Tyvärr har många glesbygdsbor inga goda erfarenheter av landstingens fördelningspolitik. Om pengarna inte följs upp med extremt tydliga regleringar är det långt ifrån säkert att besluten leder till några större skillnader för oss i glesbygd. Likvärdig vård har ju förut tolkats till att lägga ner alla små lasarett för att få specialistvård på några stora. Utjämning som ”mellan olika landsändar” kan i sin sämsta skepnad innebära att vi behöver föra ännu en kamp mellan kust och inland, vilket är det vi minst av allt behöver. Men det är ändå viktigt att beslut fattas som tar hänsyn till oss i glesare bygder. Det kommer att ge akut hjälp till alla de kommuner som närmar sig konkurs och inte har så många grenar kvar att såga av.

Men vi måste också börja prata om att det fattas pengar totalt. Sveriges kommuner och landsting har räknat ut att om vi ska behålla ungefär samma servicenivå som vi har idag, kommer det att fattas 20 miljarder år 2022. Utifrån det scenariot är skatteutjämningssystemet som ett par lingon i tomma hinkar. Ett jämlikare Sverige kräver stora systemförändringar och det är bråttom. För när pengar tryter vet vi vilkas intressen  som brukar få stryka på foten – glesare bygders.
Inez Abrahamzon

Share This